Orientační položkový ceník - účetní služby - Lenka Procházková

Přejít na obsah


Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované v případech, kdy není dohodnuto jinak.
Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.
Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony  spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i  ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy,  příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu,  pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a  účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále  komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a  daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.


SlužbaNeplátce DPHPlátce DPH
Daňová evidence
od 400 Kč / měsíc
od 12 - 20 Kč / řádek
od 500 Kč / měsíc
od 15 - 22 Kč / řádek
Účetnictví
od 500 Kč /měsíc
od 18 - 25 Kč / řádek
od 600 Kč / měsíc
od 20 - 35 Kč / řádek
Účetní závěrka PÚod 1500,- Kčod 2000,- Kč
Mzdyod 150,- Kč  / osoba
Poradenstvíod 250,- Kč / hod.
Daňové přiznání a formuláře
Daň z přidané hodnotyod 300,- Kč
Daň silničníod 200,- Kč
Daň z příjmu fyzických osobod 500,- Kč
Daň z příjmu právnických osobod 1500,- Kč
Vyúčt. srážk. nebo záloh. daně
od 300,- Kč
Přehled pro zdrav. poj. a ČSSZ
od 200,- Kč
Návrat na obsah