Naše služby - účetní služby - Lenka Procházková

Přejít na obsah

Našim klientům nabízíme tyto služby:

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování DPH a evidence příslušných dokladů
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zastupování na úřadech (Finanční úřad, Česká správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovny...)
 • vedení evidence pohybu zboží v EU - INTRASTAT
 • Si offrono servizi di consulenza fiscale, contabilita,  assistenza nelle trattative commerciali, traduzioni, interprete  italiano-ceco
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • vedení veškerých zákonem předepsaných evidencí
 • vedení skladového hospodářství
 • vedení knihy jízd
 • účetní a daňové poradenství, konzultace
 • dohled nad účetnictvím zpracovávaným klienty
 • sestavení účetních uzávěrek, sestav
 • rekonstrukce účetnictví a mezd za předešlá období
 • zpracování daňových přiznání
 • pravidelný svoz dokladů
 • spolupráce s daňovým poradcem

S každým novým klientem je sepsána smlouva o poskytování služeb, ve  které jsou sjednána práva, povinnosti a odpovědnost obou stran.

Profesionální přístup a Vaše spokojenost jsou naší hlavní prioritou.  Výsledkem naší práce je spokojený zákazník, který přenechal veškerou  starost o své daně a účetnictví nám.

Nabízíme Vám správně a bezchybně  vedené účetnictví v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.

Návrat na obsah