Elektronická evidence tržeb (2) - Novinky - účetní služby - Lenka Procházková

Přejít na obsah

Elektronická evidence tržeb (2)

účetní služby - Lenka Procházková
Vytvořil v novinky ·
Kdo musí vést EET?
poplatník daně z příjmů právnických osob (DPPO).
poplatník daně z příjmů fyzických osob (DPFO)

Co je předmětem EET?
evidované tržby poplatníka.

Co je evidovaná tržba?
je platba –  evidovaná tržba , která  je uskutčněna:
a.    v hotovosti,
b.    platební kartou,
c.    šekem, (např. stravenky...)
d.    směnkou,
e.    jinou formou (stravenky, dárkové karty, virtuální měna),
f.     započtením kauce.

evidovanou tržbou je také platba, která je
a.    určena k následnému čerpání (elektronické peněženky, čipové karty, kupóny, vouchery),
b.    následným čerpáním.

Co není předmětem EET?
platby převodem na účet,
inkasa,
bartery,
zápočty pohledávek,
služba CashBack.

Jak provést storno a opravy?
Pokud potřebujete provést storno nebo opravy, tak se evidovaná tržba eviduje jako záporná.

Co jsou tržby ve zjednodušeném režimu?
tržby na palubě dopravních prostředků při pravidelné přepravě osob,
tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo či ztížilo výkon činnosti, ze které tržby plynou; stanoví je nařízením vláda nebo správce daně na základě žádosti poplatníka.


Nejnovější příspěvky
Příspěvky za měsíc
Kategorie
Návrat na obsah