Elektronická evidence tržeb (1) - Novinky - účetní služby - Lenka Procházková

Přejít na obsah

Elektronická evidence tržeb (1)

účetní služby - Lenka Procházková
Vytvořil v novinky ·
Co udělat před zahájením evidence tržeb
Všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, musí požádat o tzv. autentizační údaje. Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Doporučujeme, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,

Od kdy a kde žádat o autentizační údaje
O autentizační údaje je možné žádat od 1. září 2016. Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci, mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce.

Kde získat certifikát
Po získaní autentizačních údajů se podnikatel následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát. Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí.

Co udělat s certifikátem
Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude ponikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.Nejnovější příspěvky
Příspěvky za měsíc
Kategorie
Návrat na obsah